O Venuši
Konzultace k horoskopu, výklad karet anebo automatickou kresbu realizuji po dohodě předem též komunikací po telefonu nebo přes SKYPE

O venuši

... harmonie; láska; spočinutí v dorých pocitech, skvělém partnerství, milém přátelství; bezkonfliktní pracovní místo; hmotný dostatek; krása těla i duše; sexualita; sebehodnota ... každý po nich toužíme

Astrologie má mnoho obdivovatelů a zároveň velmi mnoho odpůrců. Pohybuje se víceménně na půdě zapomnění a tím čelí mnoha předsudkům. Mnozí se lekají toho, že astrologii je třeba studovat a že pochopení jejích zákonitostí není jednoduchou záležitostí. Vyžaduje práci především na sobě samých a hlavně odvahu k sebereflexi. Na internetu je možné najít spoustu článků a popisů astrologických symbolů, ale teprve osobní zkušenost přináší jejich skutečné pochopení. Tento seminář je určený jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Je určený pro lidi z různých oborů a směrů. Astrologie není oddělená od života, naopak je jeho plnou součástí a může vám pomoci pochopit principy a důvody událostí, které každodenné prožíváte a váš vlastní přístup k nim. Zahrnuje matematiku, fyziku, psychologii, filozofii, historii, umění, zdravovědu...jde v ní především o sebepoznání.
Venuše v horoskopu není pouze symbolem erotiky a ženských tvarů. Její význam je velmi hluboký a spojuje nás s přijetím našich skutečných pocitů a potřeb. Nejsme vedeni k tomu, abyhom je přijali a proto velmi často ty, kteří principy Venuše žijí, odsuzujeme. Její téma je však o lásce, přátelství bez potlačování vlastních potřeb, sebepřijetí a tím pádem o nalezení svého místa v životě.Z tohoto semináře si kromě zkušenosti sebepoznání odnesete vytištěný vlastní horoskop a vytištěné informace o vlastnostech, které ve Vašem horoskopu symbolizuje planeta Venuše.

28.12. 2015 pondělí od 10:00 hod. - 17:00 hod. VENUŠE
prožitkový program spojený s analýzou horoskopu o planetě, která pro nás znamená a do života svojí povahou vnáší štěstí, harmonii, lásku, vlastní kreativitu a dostatek...1000,- Kč.
Je třeba nahlásit včas hodinu, datum a místo vašeho narození nebo vašich blízkých kvůli vytištění horoskopu, se kterým budeme během dne pracovat.Součástí tohoto dne bude astrologická přednáška o symbolice Venuše ve Vašich horoskopech, meditace, prožitková cvičení, na kterých se propojíte s vnímáním sebehodnoty, svého přitahovacího pole a schopností uvěřit těmto životním potřebám a tím vlastnímu životnímu štěstí..
Každý filozofický a náboženský směr má vlastní řeč symbolů a v každém tomto směru je symbol Venuše používán, byť pod jiným jménem.
Pokud máte zájem a potřebu poznat jej prostřednictvím jazyka západní astrologie, přihlašte se:-)))).Jsme zvyklí uvěřit diktátu módy, životnímu stylu, který nás učí naši rodiče a společenský systém, ve kterém žijeme...a další a další vnucené zdánlivě důležité životní potřeby, které nás oddalují od nás samých, od našich schopností, talentů, seberealize a především od plnohodnotných vztahů.Celodenní astropsychologický program na téma Venuše Vás nenásilnou formou spojí s pocity OSOBNÍ radosti a schopností tvořivě formovat svůj život...Bez uvědomění si psychologických rysů, které zprostředkovává prostřednictvím astrologického jazyka symbol Venuše, nemůžeme nikdy plně pochopit význam symbolu LUNA (matka, mateřství, muž, otec).Venuše: harmonie. pocity, partnerství, hmotný dostatek, krása, sebehodnota..

Venuše v roce 2012: trvalo 243 let, než uzavřela svůj cyklus, který je opravdu tak výjimečný, že se nelze divit, že pro všechny kultury minulosti představoval mimořádnou symboliku. V jejím cyklu má kořeny pentagram, který můžeme vidět jako lotosový květ, jako postavu Krista na kříži či postavu člověka na kresbách Leonarda da Vinci. V neposlední řadě - jako symbol satanismu, který se právě v roce 2012 stal tak aktuálním.

Venuše je z našeho pohledu druhá tzv. vnitřní planeta, tzn. planeta, která je ke Slunci blíže než Země. Tou první je Merkur, nazývaný poslem Bohů (Prométheus nebo Epimétheus podle toho, zda vychází a zapadá před Sluncem či po Slunci), který měl lidem přinést oheň (intuici?, poznání? družnost?) . Druhou je Venuše (Jitřenka - Lucifer, Phosphoros nebo Večernice - Hesperos podle toho, zda vychází a zapadá před Sluncem či po Slunci).

Její oběh kolem Slunce trvá 227 dnů, ale pohledem ze Země, která se kolem Slunce pohybuje téměř současně, vzniká unikátní cyklus, během kterého se Venuše pětkrát přiblíží k Zemi. Jde o osmiletý cyklus, který začíná v bodě, kdy jsou Země, Venuše a Slunce v jedné přímce (konjunkci) a končí "nakreslením" pentagramu, jak to můžete vidět zde:

www.youtube.com/watch?v=4cgQNUhtmHM

Osmiletý cyklus vztahu Země - Venuše, Slunce (nepřehlédněte začátek a konec "kresby")

Ještě lépe to můžete vidět zde, kde pro lepší názornost je Slunce v pohybu, neboť tak jej pohledem ze Země vnímáme:

www.youtube.com/watch?v=_aocKBYyjM0

Cyklus Země - Venuše, Slunce od základů

Aby toho ovšem kolem Venuše nebylo málo, jen jednou za 243 let se cyklus uzavře tím, že Venuši po dvakrát vidíme jako tečku přecházející přes Slunce. Ten cyklus je pravidelný a v jeho rámci pozorujeme dvě dvojice přechodů, které od sebe dělí 8 let, ale zároveň obě dvojice oddělují délky 121,5 a 105,5 roku. Poslední dvojice přechodů byla pozorována 8. června 2004 a 6. června 2012, přičemž uzavřela cyklus, započatý v letech 1761 a 1769, tzn. před 243 lety. Názorně ten cyklus vypadá takto:

V cyklu, trvajícím 243 let, jsme mohli vidět dvakrát dva přechody Venuše přes Slunce. (Nejbližší další dvojice přechodů se odehraje v letech 2117 a 2125, ale to už bude ve Věku Vodnáře)

Pro naší současnost platí, že ve Věku Ryb měla poslední pozorovatelná dvojice přechodů Venuše přes Slunce tuto podobu:

Uzavřený, ze Země pozorovatelný cíp pentagramu, v letech 2004 a 2012

Není třeba velké představivosti, aby byl v pentagramu rozpoznán satanistický symbol. Nemohu nedodat, že právě v roce 2012 "náhodou" připadly LOH na Londýn, kde se odehrál zcela zjevný okultistický ceremoniál (jak úvodní, tak závěrečný) a kde byl m.j. oslavován Babylon a Jeruzalém (viz úvodní píseň, která je národní písní VB). Není třeba ani velkého počítání, aby bylo rozpoznáno, že před 243 lety, kdy Venuše tento cyklus započala, došlo k Americké a Francouzské revoluci, ke vzniku USA a ve stejném roce k i k založení Svobodného zednářství. Ve stejném období započalo i rušení monarchií a vznikání republik - a v nich občan jako základ ateismu.

Planeta Venuše přitom tehdy stejně jako nyní neudělala nic jiného, než se dostala do postavení, které je v podstatě zatměním Slunce - jen Venuše je příliš malá, resp. příliš vzdálená na to, aby Slunce skutečně i přikryla, proto ji vidíme jen jako malou tečku, pohybující se přes Slunce. Bez ohledu na to, že v rozmezí 8 let můžeme tento její přechod v cyklu 243 let vidět dvakrát, mimo naší pozornost se odehrává pravidelně co 584 dny, kdy se Venuše z Večernice mění na Jitřenku. Je to fáze, kdy ukazuje dva růžky, jak to můžeme vidět zde:

Venuše v dolní konjunkci, tzn. mezi Zemí a Sluncem.

A jak můžeme vidět dále, i ve fázi tzv. novoluní, má místo běžného prstence jen "růžky":

Všechny dávné kultury viděly ve Venuši nejvyšší Božstvo. Eqyptská kultura spojovala obřad iniciace krále v Boha Hora s Věnuší-Jitřenkou, latinským názvem tedy s Luciferem. Lahodněji je Venuše-Jitřenka označována za Světlonošku. Existují teorie, že pocházíme z Venuše a že ti, kteří zaseli život na Zemi, byli "Bohové" z Venuše.

Každopádně se uctívání Venuše táhne od dob Sumeřanů a Babylonu přes Egypt a jak vidno, až do našich dnů. Židovský Bůh Jahve naproti tomu velmi koresponduje s planetou Mars a s jejím vládcem Áresem, Bohem války.

Veliký cyklus, trvající 26 tisíc let a známý jako precese zemské osy, přinesl ve své "úplňkové" fázi, tzn. ve Věku Panny až Lva, lidstvu konfrontaci (Atlantida?), se kterou si muselo nějak poradit. Nejvíce o tom musela vědět popotopní, tedy sumerská kultura. A my všichni žijeme v době, kdy se ukáže, jaký bude závěrečný výsledek tehdejší konfrontace. Každopádně je předpotopní lidské poznání nějakým způsobem přenášeno až do našich dnů a od roků 2004 a 2012 se věci velmi daly do pohybu.

Poznámka k cyklu Luny (platná pro všechny vztahové cykly): Ve videu se říká, že Luna své postavení opakuje cca co 27,5 dne, já uvádím 29,5 dne. Obojí je správně. V prvním případě se jedná o siderický oběh jakéhokoliv tělesa, které se v pravidelných intervalech vrací na stejné místo, ze kterého vyšlo. V druhém případě se ovšem jedná o synodický oběh, tzn. že v něm jde o zopakování vztahu, jakým cyklus začal. Představte si to jako malou a velkou ručičku na hodinách - na začátku jsou obě na dvanáctce, tzn. že Slunce i Luna jsou v okamžiku začátku cyklu na "dvanáctce". Když se Luna vrátí na dvanáctku, ukončí sice svůj siderický návrat na stejné místo, ale pokud má zopakovat synodický návrat ke Slunci, musí popojít na "jedničku", neboť tam se mezitím posunulo Slunce. V dalším cyklu to bude dvojka, trojka, čtyřka atd. Každé novoluní i úplněk se odehrávají v jiných znameních - dvakrát do stejné řeky nevstoupíš. (převzato od: https://aeronet.cz/news/o-potope-sveta-sesta-cast-o-nebeske-symbolice-a-vesmirnych-cyklech-venuse-lucifer-jako-znameni-konce)


Pokud máte zájem o KRANIO SAKRÁLNÍ TERAPII - klikněte ZDE