Konjunkce Slunce, Venuše, Pluto  9.1.2018   (6:33) 18° Kozoroh 54' 

Astrologická úvaha:

Sabyánský symbol:

Pětileté dítě nese tašku s nákupem.

Okamžik, kdy se jedinec chopí příležitosti vzít na sebe společenskou odpovědnost, která přesahuje dosažený stupeň jeho vývoje.

Na tomto stupni cyklického procesu se zdá být zdůrazněna hodnota rané přípravy na to, jak se naučit dostát zodpovědnosti každodenního života v naší moderní společnosti. Tato dvacátá scéna celého procesu byla nazvána "Skupinovou činností", a dnes je zřejmé, že se od dětí už v 

ranném věku očekává, že přijmou v rodině úlohu, která bude čas od času přetěžovat jejich přirozené schopnosti. To je součást zrychlujícího se tempa naší technické společnosti.

Možnost setkat se s určitým typem společenské příležitosti, která by se normálně zdála být předčasnou. Může zde tudíž nastat model AKCELEROVANÉHO RŮSTU, s jak pozitivními, tak negativními aspekty. Předbíhat vlastní individuání vývoj může být škodlivé, žijeme však v obzvlášť dynamické epoše.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tato fenomenální konjunkce ve znamení symbolizujícím dokončování, osobní odpovědnost, důsledné posilování práva a řádu, věrnost a kázeń, je pro náš duševní a fyzický rozvoj velmi blahodárná - když ji vezmeme za správný konec. Nic jiného nám nezbývá - nacházíme se v období, kdy v nás jsou aktivované síly představující a navracející nás k vlastní podstatě.

Ve znamení Kozoroha jsme nuceni dát všem myšlenkám a přáním přirozenou formu. Díky přítomnosti Pluta a Slunce jsme a budeme nepřetržitě konfrontováni s mocí a manipulací - není náhoda, že v tomto období řešíme volbu prezidenta - jedná se o další manipulativní vstup do našeho osobního prostoru. Jsme zaneprázdňování zbytečnými informacemi a záměrným navigováním naší pozornosti na jednu osobu (Slunce, Pluto), která by měla vyřešit náš život. Pomíjí se zde však základní individuální životní potřeba každého z nás - být sám sebou, přijmout svůj individuální pohled na život a svobodně ho realizovat - rozhodnout se, zda volby mají skutečně pozitivní dopad na náš život nebo, jestli jsme pouze součástí nějaké falešné hry, která je v zákulisí již dávno rozhodnutá - planeta Pluto symbolizuje vše skryté. Do popředí se dostávají témata moci a bezmoci, potřeba dosažení spravedlnosti a vymezení osobních hranic na všech úrovních života - ve vztazích rodinných i pracovních, ve stylu života, ve vlastních aktivitách - sport, umění, zdravý životní styl, ochrana přírody ... a další ...

V horoskopu naší České kotliny (ze dne 28.10.1918) sedí na hrotu čtvrtého domu Neptun ve Lvu  - potřeba prožívat vlastní sny a kreativitu přes silnou mužskou osobnost je v nás zakořeněná. Ve vlastním národním hedonismu se v pohodlnosti našich domovů - nedělního knedla, vepřa, zela a pravidelné konzumace pivka necháváme utáhnout doslova na vařené nudli ... on to za nás tatíček Miloš Zeman všechno vyřeší - vždyť přeci všude píšou, že existuje jenom jedna varianta, jak přežít v Evropě ... atd. Hlavně ať nepřijdeme o ty naše hodnoty.

Naštěstí pro mnohé z nás nežijeme pouze v České kotlině, ale jsme součástí většího energetického pohybu/cyklu - vedle každodenní existence v centru Evropy coby občané českého státu, žijeme na planetě Zemi a ta je jedním z nekonečné miliardy vesmírných těles, takže tyto děje a pohyby nás přirozeně ovlivňují, ať s tím v naší příslovečné pohodlnosti a inetektuálních konstrukcích souhlasíme nebo ne.

Copak nám milá a harmonizující Venuše přináší. Tuto planetu osobně chápu jako základ západního horoskopu i přes to, že je staletí upřednostněný solární přístup. Planeta, která v horoskopu symbolizuje naši podstatu, náš skutečný potenciál, naše individuální potřeby, je právě symbolický význam této planety. Bez jejích rysů nemůžeme žít náš život šťastně. Je sobecká, sebestředná a chce vše pouze pro sebe - s těmito vlastnostmi se nyní konfrontujeme a jsme nuceni je přijmout každý z nás. Ti, co byli zvyklí, že jim všechno vychází, když jsou arogantní a sobečtí začínají být konfrontováni se zvedajícím se uvědoměním těch, kteří toho již mají dost a začínají se přijímat a chápat, že osobní zdraví a zdraví životní styl začíná ve chvíli, kdy můžeme začít žít podle našich přirozených potřeb. Teprve tehdy se můžeme sejít s lidmi podobně smýšlejícími a navazovat skutečné vztahy bez závislotí, bránit se nespravedlnosti - můžeme si uvědomit, že zákon žívota ve stresu, protože si na jeho základě prý lépe uvědomujeme pravé hodnoty, je lež - velký omyl. Osvobozujeme se z osidel různých náboženství, diktatur a dalších nesmyslných výmyslů úzkých skupin lidí zvyklých žít na náš úkor, které tuto naši přirozenou potřebu tlumili ...

Silná konjunkce Slunce, Venuše, Pluto v Kozorohu v trigonu s Uranem v Beranu přináší velmi překvapivá zjištění a silný energetický výboj (vulkán), který nás postaví z očí do očí nám samotným a našim skutečným potřebám. Každý to v současnosti prožívá podle stupně individuálního vývoje - především díky současné konjunkci Jupitera s Marsem ve Štíru v trigonu s Neptunem v Rybách zesílí obrovský vliv čistící energie - výboje, které nás léčí, mohou pomoci vyléčit na buněčné úrovni a posunout naše vědomí do mnohem harmoničtější a zdravější reality.

Jedná se o mohutné impulsy, které před náš postaví velké životní úkoly (záleží na individuálním vývoji), kterým jsme nuceni dát nyní již vědomě novou a pro život jako takový, smysluplnou formu. Žijeme v období, které otevírá naše vědomí a odhalí další závažné informace týkající se manipulace nás a lidstva samotného.

Přeji vám příjemné zážítky a odvahu vstoupit na cestu osobní svobody, jedině tak se můžeme vzájemně potkat ... a začít žít život na základě nového, osobního, svobodného a zdravého hodnotového systému ... Zdeňka Svobodová

P.S.: Konjunkce Jupiter, Mars 7.1.2018 (1:43) Sabyánský symbol 17° Štír 56':

Cesta napříč listnatým lesem, zářivým a pestrobarevným.

Exaltovaný pocit dobře vykonané práce a hodnotně prožitého života.

Člověk, který s vírou prožil transpersonální život - život, skrze nějž tvůrčím způsobem vyzařuje duch - může žít požehnaně a klidně, i když se jeho cyklus prožívání blíží ke konci. Byl to život naplněný sebou. Semínka jsou možná skrytá, přesto naplněná překonat cyklickou smrt. V duši je mír. Jasné podzimní nebe tiše zpívá velké poselství. Bylo to dobré, člověče.

Mladý úsměv kulminuje v cosi zralejšího, duchovnějšího. Lidská přirozenost je úžasnou symfonií, vřelou a bohatou, nyní, když biologická zeleň prochází svou PROMĚNOU.