Úplněk 2.1.2018 (3:26) - 11°38' Kozoroh/Rak
Sem vložte podnadpis

Úplněk:

Názorná přírodovědná přednáška seznamuje s málo známými aspekty života.

Schopnost zkoumat neznámé oblasti a objevovat zákony, skryté pod všemi přírodními procesy.

Aristokratická zahrada přechozí fáze se stala laboratoří a přednáškovou síní moderní školy. Důraz je zde kladen na získávání širších znalostí, na uspokojení intelektuální zvědavosti. Je zde nicméně také aristokracie vědy; to je moderní typ. To, jak užívá nabytých znalostí, může způsobit stejně tolik problémů, jako užívání zděděného aristokratického bohatství. Základní funkcí člověka však je, aby si plně uvědomil všechny životní formy a procesy na této zemi. Lidstvo je vědomou myslí planety.

Ve 2. symbolu kontrastuje intelektuální hledání empirických znalostí s okázalostí. se kterou je vystavováno bohatství a kultura elity. Civilizace se zakládá na stále rozšířenějším využívání poznatků a technologie. BÁDÁNÍ  VÝZKUM VE VŠECH OBLASTECH


Venuše v Kozorohu:

stálá láska, láska není hrou, vážná láska, zdrženlivá, opatrná, rozehřívá se pomalu, stálá, spolehlivá, odpovědná, věrná 

tvrdá, komplexy, zábrany, nezná humor, studená, vztahy s velkým věkovým rozdílem, důraz na vnější formu

povinnost, kontrola

Slunce v Kozorohu:

kosti, kolena, nehty

mrzout, bručoun, dokončuji, jsem zodpovědný, důsledné proszování práva a řádu, zákonů a norem; neradostný dříč

věrnost, kázeň, důslednost

Pluto v Kozorohu

hluboká přeměna ve prospěch hlubší pravdy

Konjunkce Slunce, Venuše a Pluto ... 9.1.2018 v 6:33 na 18° 54'  Kozoroha.

Pětileté dítě nese tašku s nákupem.

Okamžik, kdy se jedinec chopí příležitosti vzít na sebe společenskou odpovědnost, která přesahuje dosažený stupeň jeho vývoje.

Na tomto stupni cyklického procesu se zdá být zdůrazněna hodnota rané přípravy na to, jak se naučit dostát zodpovědnosti každodenního života v naší moderní společnosti. Tato dvacátá scéna celého procesu byla nazvána "Skupinovou činností", a dnes je zřejmé, že se od dětí už v ranném věku očekává, že přijmou v rodině úlohu, která bude čas od času přetěžovat jejich přirozené schopnosti. To je součást zrychlujícího se tempa naší technické  společnosti.

Možnost setkat se s určitým typem společenské příležitosti, která by se normálně zdála být předčasnou. Může zde tudíž nastat model AKCELEROVANÉHO RŮSTU, s jak pozitivními, tak negativními aspekty. Předbíhat vlastní individuání vývoj může být škodlivé, žijeme však v obzvlášť dynamické epoše.