ASTROLOGICKÁ PSYCHOLOGIE - ŠKOLA
Konzultace k horoskopu, výklad karet anebo automatickou kresbu realizuji po dohodě předem též komunikací přes skype nebo po telefonu

28.3.2020 Astrologická Venuše/zamyšlení II.:

"Když si vytváříme vědomí, postupujeme asi tak, jako brusič drahých kamenů. Když ponecháme diamant v původním stavu, je krásný tím, jaký je. Jeho krása je přirozená. Když jej však opracujeme, aby měl spoustu plošek a propouštěl a lámal světlo, vidíme, že jsme kámen nejen zušlechtili, ale také nově vymezili.

Dali jsme mu určitý tvar - mnohem cennější, než byl ten původní - ale jeho cena je stanovena podle dobových měřítek.

Můžeme také poškodit jeho původní tvar do té míry, že ztratí svoji cenu. Jednu dobu je módní obrousit ho jedním způsobem, a jindy zas jiným. Brusič kamenů jej opracovává podle vlastních potřeb. Může zničit i původní hodnotu kamene ... (Erin Sullivanová/Venuše)"

Jak nás budhistická nauka (nauka o mysli, nikoli náboženství) učí: naše tělo a naše mysl jsou ve spojení jako nádherný drahokam, který vznikal ve vesmíru biliony let, a my máme to štěstí, že jsme se mohli zrodit. To, že zde na zemi můžeme být, je opravdu vzácná příležitost a není to náhoda.

Venuše v našem horoskopu nám ukazuje přirozenou kvalitu našeho "drahokamu" zrození, kvalitu, kterou můžeme (je naším úkolem) v našich životech realizovat.

Pokud se opět vrátím k drahokamu, tento symbol je propojen s kvalitou znamení Kozoroha, o němž mnozí již slyšeli nebo četli v souvislosti nakumulování v něm planet Jupiter, Mars, Pluto a nedávno Saturn, v tomto období.

Znamení Kozoroha lze nejlépe pochopit přirovnáním k vulkánu. V jádru země vzniká a vře hmota, která potřebuje v určitých intervalech vystoupit na povrch Země a nasledně jej obnovit: kvalitu půdy, vzduchu, vody, rostlin ...

Po té, co vyvřelá hornina vychladne, můžeme v ní najít spoustu kvalitních prvků a druhů hornin ... lze v ní najít drahokamy, jejichž tvar vytvořila sama příroda/země/vesmír, mají své právoplatné místo v celém procesu.
Lidé je sbírají a upravují, aby je mohli prodat. Jsou na to tak zvyklí, že málokdy chtějí přijmout to, že sami sebe ochuzují o prožitek ve spojení s tímto náročným a nádherným přírodním procesem, s ohodnocením přirozené krásy a kvality.

Magma je poháněné obrovským množstvím vnitřní síly k tomu, aby prostoupilo pevnou horninou a vyvřelo na povrch. Stejně tak znamení Kozoroha tvrdošíjně a trpělivě zpracovává každé své životní téma počítajíc s tím, že vše má svůj správný čas 


a že v tímto obdobím prostoupí pouze to, co je spojeno s vnitřní silou, která je inspirovaná atributy Venuše: sebedůvěra, láska, tvořivost, krása, klid, harmonické srdečné vztahy, zdravé tělo, vlastní zkušenost a názor ve spojení s přírodními procesy ("zdravý selský rozum") ... přeji všem štěstí a radost na individuální cestě, které jsme nyní vystaveni.

Nezbývá nám nic jiného, než stejně jako magma pomalu nacházet svoji cestu - přes klid/neklid, nečinnost (vnucenou), rekapitulací svých zvyků a potřeby jít v životě podle modelu, který nám předkládají ostatní ... a následného nacházení vlastních potřeb, pocitů a vjemů ... objevujte svoji vnitřní sílu, je stejná, jako ta, kterou vulkán obnovuje Zemi ...

Slunce (naše vědomí) přeslo 27.3.2020 konjunkcí přes Černou Lunu v Beranu. Tuto aktivitu můžeme použít agresivně formou sebedestrukce (zvýšený strach, válka, hádky, pomluvy ...) nebo tím, že se přestaneme bát a budeme čelit a prosazovat svá práva vůči byrokracii, lživé propagandě a všem, kteří si na nás zvykli parazitovat a zneuživat nás/naši životní energii (pokroucená forma znamení Kozoroha a Saturna).

Přístě budu opět pokračovat úvahou o kvalitě Astrologické Venuše, těším se na váš zájem a případné reakce ... s přáním bezva víkendu a hlavně radosti a zdraví Zdeňka Svobodová  https://www.facebook.com/astroatarot/ 


NOV 24.3.2020 (10:29) Jablonec nad Nisou                         Konjunkce Luna/Slunce: 4° Beran 12' 

DVA MILENCI SE POMALU PROCHÁZEJÍ ODDĚLENI OD OSTATNÍCH

Progresivní polarizace energií, potřebných k naplnění životní funkce jedince.

K tomu, aby lidská bytost plně zareagovala na potenciality, vycházející z pocitu sladění s Celkem, se sama musí celkem stát. Nutná je vzájemná hra bipolárních energií, která dává pevnou a dynamickou "rezonanci" každé vyšší a obsažné formě života. Možná bude nutné načas se stáhnout a přestat s rutinní činností, "oddělit se". V každém případě to však neznamená uzavřít se. Pozitivní a negativní polarity se střetávají v uzavřeném kruhu, nevytvářejí znovu neutrální stav potenciality. Spolupůsobí dynamicky, otevřeně, neustále společně, a v kontaktu s okolními přírodními energiemi.

Stav dynamické a neukončené POLARIZACE. Symbol předkládá určitý návod - dalo by se říct techniku - jak ve světe ustavit vědomí.

Sabyánské symboly


31.3.2020 konjunkce Mars (aktivita, pohyb)/Saturn (svobodná vnitřní cesta nebo omezení z vnějšku a strach) ve Vodnáři (20:15) Jablonec nad Nisou 0° Vodnář 40'

Symbol vyjadřuje téma, které budeme vnitřně zpracovávat příští dva roky.

NEOČEKÁVANÁ PRUDKÁ BOUŘE A HROMOBITÍ

Nutnost rozvíjet vnitřní jistotu, která nám umožní čelit neočekávaným krizím.

Jde o energii či aktivity, které lze přisoudit přirozenému vývoji jednotlivce. Zde však jde v prvé řadě o společenské, kolektivní procesy a o funkci jednotlivce v nich. Symbol sAmotný - "neočekávaná prudká bouře a hromobití" - by mohl mít ve 

vyprahlém prostředí velmi pozitivní význam, avšak důraz na "neočekávanost" spíše akcentuje náhlý a nebezpečný charakter události. Taková bouře dokáže v suché, kopcovité oblasti způsobit ničivou povodeń. V každém případě se symbol vztahuje k události, na níž člověk není připraven

Tato scéna zdůrazňuje skutečnost, že příroda umí předvést, jak jsou i ty zdánlivě nejtrvalejší výsledky konstruktivních aktIvIt člověka pomíjivé. Příval deště dokáže nepálené cihly proměnit v bláto. Všechny lidské instituce a výdobytky mohou být smeteny, klidně v den své největší slávy. "Prach jsi a v prach se obrátíš". Je to VÝZVA PŘÍRODY


5.4.2020 Konjunkce Jupiter/Pluto (5:15) Jablonec nad Nisou    24° Kozoroh 54'

Jupiter symbolizuje naši víru. Pluto symbolizuje změnu, jejíž cílem je prožívání absolutní lásky/sebepřijetí a propojení s rytmy života/pulsování energie na Zemi/v přírodě a ve vesmíru.

Jedná se o téma, které budeme zpracovávat příštích 12 let.

OBCHOD PLNÝ VZÁCNÝCH ORIENTÁLNÍCH KOBEREČKŮ

Užití kulturních a uměleckých procesů jako prostředku ke zvýšení osobního pohodlí a ocenění.

Tento Sabyánský symbol přichází, aby nás zavedl zpět ke hmotnému, ač estetickému, aspektu prospěchu, který může poskytovat společnost svým členům. "Kobereček" vždy do určité míry znamená cosi, na čem člověk sedí nebo stojí. Je základem kulturního "pod-chopení", a jako takový může mít magický či posvátný význam, jako je tomu v případě koberečků modlitebních. "Žena v kláštěře" zná pravděpodobně jen holou podlahu, jelikož jejím cílem je transcendence, vzdání se pohodlí stejně jako kulturních modelů. Avšak společenské špičce, nebo i orientálci, uctívajícím svého boha, nabízí společnost relativní 

pohodlí pěkných koberečků, takže se mohou setkávat s vesmírem a nebýt přitom odkázáni jen na to, co poskytuje příroda, ale být ochraňováni a bezpečně zakotveni v mentálně-spirituálních i manuálních dílech těch, kdo udržují při životě symboly kultury.

Tento symbol předkládá krásné produkty oddaného a inspirovaného skupinového konání na úrovni tradice. Zdůrazňuje hodnotu na SPOLÉHANÍ NA TRADICI.

Každá konjunkce/NOV znamená: je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se jejímu prožívání přibližuje pocit, který máme v přesném okamžiku završení konjunkce nebo novoluní.

Že se někdo narodil pod určitým znamením (nebo má v něm ascendent,) ještě automaticky neznamená, že člověk takový opravdu je, že má všechny charakteristické vlastnosti zvýrazněné a připravené k vystavení ve výloze. Znamená to pouze, že je od narození vybaven určitou zásobou možností, o jejichž realizaci by se měl snažit. Člověk do svého horoskopu roste, podobně, jako se semínko rozvíjí v rostlinu. Konstelace hvězd odpovídá určitým způsobem struktuře naší osobnosti, hvězdy o nás vypovídají, ale neurčují náš osud (Liz Greenová)   

                                                         

Ceník a čím vám může astrologie posloužit ZDE